Γενικοί Όροι Χρήσης

 

Σημαντικές πληροφορίες
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε αυτούς τους γενικούς Όρους Χρήσης καθώς τους όρους της Πολιτικής απορρήτου μας. Οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτούς τους όρους ή την ενοικίαση αυτοκινήτου θα πρέπει να απευθύνεται στην CarFlexi . Η ολοκλήρωση μιας κράτησης μαζί μας σημαίνει ότι εσείς, ως ενοικιαστής έχετε συμφωνήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων των «Όρων & Προϋποθέσεων- (TAC)», επομένως όλες οι ενότητες θα πρέπει να διαβαστούν και να κατανοηθούν διεξοδικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή. Σημείωση: Οι 'Όροι και Προϋποθέσεις- (TAC)' της ενοικίασης σας είναι διαθέσιμες κατά την διαδικασία πραγματοποίησης μιας κράτησης στο διαδίκτυο καθώς και στον λογαριασμό πελάτη μιας επιβεβαιωμένης κράτησης. Τα παραπάνω αποτελούν ένα αίτημα από εσάς προς την CarFlexi για εντοπισμό μιας συμφωνίας ενοικίασης αυτοκινήτου από έναν από τους πολλούς παρόχους μας. Κάθε συμβόλαιο που συνάπτεται στον τοπικό προορισμό είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων και σε καμία περίπτωση δεν είναι η CarFlexi συμβαλλόμενο μέρος αυτής της σύμβασης. Το ενοικιαζόμενο όχημα θα σας παραδοθεί απευθείας από τον πάροχό μας υπό την ιδιότητά μας ως πράκτορας. Η υπογραφή σας σε οποιοδήποτε συμβόλαιο ενοικίασης αποτελεί σαφή απόδειξη της αποδοχής των υπηρεσιών και των όρων που επιβάλλονται από την εταιρεία ενοικίασης/τοπικό συνεργάτη/πάροχο και των αντίστοιχων νόμων της χώρας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ενοικίαση.

Ευθύνη
Η CarFlexi δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην άρνηση της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων να παρέχει το όχημα σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα σχετικά με τους όρους της σύμβασής σας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων οποιουδήποτε είδους για τυχόν έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μη τήρηση των δεσμεύσεων σας.
Τα παραπάνω είναι δεσμευτικά και ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών μας, εξαιρουμένων όλων των άλλων εγγυήσεων και όρων. Καμία ενέργεια από την CarFlexi δεν θα υποδηλώνει τη συμμόρφωση οποιωνδήποτε άλλων όρων ή προϋποθέσεων.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει μεταξύ εσάς και της CarFlexi, η ευθύνη μας απέναντί σας, εάν υπάρχει, περιορίζεται στο αρχικό ποσό που μας καταβλήθηκε.

Eπακόλουθη ζημία
Η CarFlexi δεν φέρει καμία ευθύνη για έμμεσες ζημίες που εμφανίζονται ως επακόλουθο της κύριας απώλειας ή ζημίας που δεν μπορεί να προβλεφθεί ούτε από εσάς, ούτε από τον ενοικιαστή ούτε από την CarFlexi. Ούτε είμαστε υπεύθυνοι για απώλεια κερδών, απώλεια ευκαιριών, επακόλουθες ζημίες, απώλεια υπεραξίας ή χρεώσεις κ.λπ. που σχετίζονται με το ζήτημα.

Ανωτέρα βία
Η CarFlexi δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, για οποιονδήποτε λόγο, που αναμένονται υπό ή σύμφωνα με αυτήν την κράτηση λόγω οποιουδήποτε απροσδόκητου περιστατικού που είναι λογικά πέρα από τον έλεγχό μας, εμποδίζεται ή αποτρέπεται ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση Force Majeure, η κράτηση και όλες οι ασφάλειες καθίστανται άκυρες.
Για επιβεβαιωμένη κράτηση, σε περίπτωση που ο τοπικός πάροχος/ εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτου δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στην παροχή του οχήματος λόγω αφερεγγυότητας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανακατευθύνουμε την κράτησή σας σε άλλη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Σε περιόδους αιχμής αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό. Σε περίπτωση που δεν έχουμε εναλλακτικό πάροχο, θα ειδοποιηθείτε σχετικά, η κράτηση θα ακυρωθεί και θα επιστραφεί η προκαταβολή.

Η CarFlexi δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την εγκυρότητα οποιωνδήποτε ταξιδιωτικών πληροφοριών ή συνδέσμων που παρέχονται στον ιστότοπό του. Τέτοιες πληροφορίες χρησιμοποιούνται με δική σας ευθύνη.
Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας είναι συνήθως διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα. Σε σπάνια περίπτωση, η μηχανή αναζήτησης ενδέχεται να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης συστήματος, ενημέρωσης ή περιστάσεων πέρα από τον έλεγχο της CarFlexi. Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών.
Τα αποσπάσματα των όρων που λαμβάνονται κατά την διαδικασία ενοικίασης αυτοκινήτου δίνονται σύμφωνα με τις παρεχόμενες από τον πελάτη λεπτομέρειες, επομένως η ακρίβειά τους εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς.
Ανά πάσα στιγμή, η CarFlexi διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί από την CarFlexi εάν οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόχου ενοικίασης, όπως παρουσιάζονται στη μηχανή αναζήτησης, διαφέρουν από εκείνους κατά τη στιγμή της παραλαβής, ή για την αποτυχία της ενοικίασης λόγω έλλειψης ή εσφαλμένης τεκμηρίωσης (έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher), πιστωτική κάρτα, άδεια οδήγησης κ.λπ. που δεν παρουσιάζονται τοπικά).
Η CarFlexi δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επιπλέον έξοδα που προκύπτουν λόγω της υπογραφής και της αποδοχής των εγγράφων.

Όροι κράτησης
Κράτηση χωρίς επιβάρυνση.
Δεν ισχύει επιβάρυνση πιστωτικής κάρτας (εκτός από την πληρωμή μέσω PayPal) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης.
Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας μία πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή PayPal.
Σημείωση: Οι χρεωστικές κάρτες και η πλατφόρμα PayPal μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στον ιστότοπό μας. Οι τοπικοί μας πάροχοι σπάνια δέχονται χρεωστικές κάρτες ή PayPal.
Εμείς, ως πράκτορας, κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιβεβαιώσουμε την κράτηση σας στη χαμηλότερη τιμή και το συντομότερο δυνατό.
Το ηλεκτρονικό μας σύστημα ορίζει ότι η επιβεβαίωση λαμβάνεται κανονικά μέσα σε λίγα λεπτά από την πραγματοποίηση της κράτησης (12 ώρες το πολύ, σπάνια περισσότερο).

Απόρριψη κράτησης
Στην σπάνια περίπτωση που η κράτησή σας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από τον πρώτο μας πάροχο λόγω μη διαθεσιμότητας, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια «Χωρίς αλλαγή του συνολικού ποσού ενοικίασής σας» να στείλουμε την κράτησή σας σε άλλο πάροχο για να λάβουμε επιβεβαίωση.
Θα ενημερωθείτε για αυτό. Σημ . Σε μια τέτοια περίπτωση οι Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάξουν.

Επιλογές αγοράς στο Διαδίκτυο
Καθώς η CarFlexi λειτουργεί διεθνώς, προσφέρουμε στους πελάτες μας 3 τρόπους ενοικίασης αυτοκινήτου.
Μπορείτε να επιλέξετε την ευκολότερη και πιο βολική μέθοδο κράτησης αυτοκινήτου. Δείτε τις παρακάτω επιλογές:

1) Ένα μέρος πληρωμένο - Κάντε κράτηση τώρα: Πληρώστε αργότερα (με προκαταβολή κατά την επιβεβαίωση)
Πληρώνετε ένα μικρό ποσό όταν επιβεβαιωθεί η κράτηση.
Εκδίδεται έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher) με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες του τοπικού παρόχου αυτοκινήτων.
Υπόλοιπο ποσό πληρωτέο στο γραφείο ενοικίασης κατά την παραλαβή, όπως αναφέρεται στο έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher) σας.

2) Κάντε κράτηση τώρα: Πληρώστε αργότερα (Δεν απαιτείται προκαταβολή και καμία πιστωτική κάρτα online)
Το ποσό της ενοικίασης καταβάλλεται πλήρως κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου από το γραφείο ενοικίασης.
Εκδίδεται έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher) με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες του τοπικού παρόχου αυτοκινήτων.

3) Πλήρως πληρωμένο
Το ποσό της ενοικίασης καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά την κράτηση.
Εκδίδεται έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher) με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες του τοπικού παρόχου αυτοκινήτων.

Οποιαδήποτε κράτηση που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ακυρώνεται μαζί με την δεσμευμένη πληρωμή.
Σημείωση: Οι τιμές στο διαδίκτυο εμφανίζονται σε προτιμώμενο νόμισμα. Οι τιμές εμφανίζονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημέρας. (Μικρές διαφορές ενδέχεται να προκύψουν λόγω της συναλλαγματικής πολιτικής της εταιρείας πιστωτικών καρτών σας).
Τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπό μας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ευρώ.
Τυχόν επιπλέον εξοπλισμός / υπηρεσίες που αγοράζονται τοπικά θα χρεώνονται στο νόμισμα του προορισμού.
Οποιοδήποτε υπόλοιπο ποσό ενοικίασης καταβάλλεται στον προορισμό στο τοπικό νόμισμα.

Πολιτική ακύρωσης
Δωρεάν ακύρωση για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται στο Διαδίκτυο μέσω της κράτησής μου έως και 48 ώρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης.
Ακυρώσεις σε λιγότερο από 48 ώρες συνεπάγονται μη επιστρεπτέο μέγιστο ποσό 50 ευρώ * (ή ισοδύναμο νόμισμα).
* Λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας που χρησιμοποιεί η τράπεζά σας, το ποσό αυτό μπορεί να είναι ελαφρώς υψηλότερο ή χαμηλότερο.
Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για μη εμφάνιση ή αποτυχία παράδοσης των σωστών εγγράφων (έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher), άδεια οδήγησης, πιστωτική κάρτα κ.λπ.).

Τροποποιήσεις και αλλαγές
Τροποποίηση επιβεβαιωμένης κράτησης.
Δημιουργείται μέσω της κράτησής μου στο Διαδίκτυο.
Όταν γίνεται μια τροποποίηση δημιουργείται μια νέα κράτηση.
Μέχρι να επιβεβαιωθεί η νέα κράτηση(τροποποίηση) από τον πάροχο ενοικίασης, η αρχική κράτηση ισχύει.
Μετά την επιβεβαίωση, η αρχική κράτηση ακυρώνεται αυτόματα και όλες οι σχετικές πληρωμές θα επιστραφούν.
Σημείωση: Η τροποποίηση της κράτησής σας είναι ΔΩΡΕΑΝ
Οι τιμές ποικίλλουν και ο τοπικός πάροχος ενδέχεται να είναι διαφορετικός. Θα εκδοθεί νέο έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher).
Η επιβεβαιωμένη τροποποίηση θα ακυρώσει αμέσως την αρχική κράτηση.
Η επέκταση μιας κράτησης κατά την ενοικίαση μπορεί να γίνει είτε κάνοντας μια νέα κράτηση μέσω της CarFlexi (απαιτείται επιβεβαίωση από έναν τοπικό πάροχο, όχι απαραίτητα το ίδιο) ή μέσω της συνεννόησης με τον τοπικό πάροχο.
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να αφήσει το αυτοκίνητο νωρίτερα από την αναγραφόμενη στο έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher) ώρα, η CarFlexi δεν θα επιστρέψει κανένα ποσό για τις ημέρες που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Εναπόκειται αποκλειστικά στον τοπικό πάροχο αυτοκινήτων αν αποφασίσουν να το πράξουν ή όχι.

Προαιρετικές υπηρεσίες/ εξοπλισμοί και χρεώσεις
Οι προαιρετικές ασφάλειες/ υπηρεσίες/ εξοπλισμοί που αγοράζονται τοπικά ελέγχονται από τον τοπικό πάροχο ενοικίασης.
Οι επιλογές μπορεί να υπόκεινται σε διαθεσιμότητα ακόμη και αν έχετε κάνετε κράτηση. Δεν ισχύει χρέωση τοπικά για μη διαθέσιμο εξοπλισμό.
Κάθε είδους τροποποίηση που πραγματοποιείται τοπικά στην ενοικίασή σας, όπως αλλαγή ώρας / ημερομηνίας / παραλαβής / τοποθεσίας κ.λπ., η οποία διαφέρει από αυτήν που αναφέρεται στο έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher) σας, ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις.
Τυχόν χρεώσεις για «προαιρετικό εξοπλισμο » που αναφέρονται παρακάτω θα εμφανίζονται στην «Προσθήκη επιλογών» στη σελίδα επιλογής αυτοκινήτου αφού επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε το σχετικό πλαίσιο για να δείτε την τιμή του. Σπάνια μπορεί να αλλάξει η χρέωση για προαιρετικά αντικείμενα μεταξύ της ημερομηνίας κράτησης και της ημερομηνίας έναρξης της ενοικίασης.
Ακόμα κι αν το αντικείμενο εμφανίζεται ως δωρεάν online, πρέπει να παραγγελθεί κατά τη στιγμή της κράτησης.

Παιδικά καθίσματα
Υποχρεωτικά στις περισσότερες χώρες, πρέπει να παραγγελθούν κατά τη στιγμή της κράτησης.
Σημείωση: Τα πρότυπα καθίσματα μωρών / παιδιών σε άλλες χώρες ενδέχεται να διαφέρουν.
Συνιστάται η λήψη του δικού σας.
Λόγω των ασφαλιστικών κανονισμών, θα πρέπει να τοποθετήσετε το κάθισμα στο αυτοκίνητο .

Σχάρα οροφής, σχάρα σκι, αλυσίδες χιονιού, χειμερινά ελαστικά, συσκευές Wi-Fi και σύστημα πλοήγησης - GPS .
Διατίθενται σε ορισμένες τοποθεσίες, πρέπει να παραγγελθούν κατά τη στιγμή της κράτησης.
Μη διαθέσιμο για ορισμένα οχήματα.
Όλος ο προαναφερόμενος εξοπλισμός υπόκειται σε διαθεσιμότητα σε ορισμένες τοποθεσίες, ακόμη και αν έχετε κάνει κράτηση εκ των προτέρων. Δεν υπάρχει χρέωση τοπικά εάν δεν είναι διαθέσιμα.

Πρόσθετοι οδηγοί
Στις περισσότερες τοποθεσίες, ένας πρόσθετος οδηγός είναι «Δωρεάν».
Πρέπει να παραγγείλετε την υπηρεσία (ακόμη και αν είναι δωρεάν) κατά την κράτηση.
Σημείωση: Οποιαδήποτε νέα χρέωση οδηγού ισχύει για επιπλέον οδηγούς θα καταβάλλεται τοπικά.

Μεταφορά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου εκτός συνόρων
συνήθως επιτρέπεται.
Λεπτομερείς πληροφορίες εμφανίζονται στους «Όρους & Προϋποθέσεις» - TAC's στη σελίδα επιλογής κατηγορίας αυτοκινήτου.
Εάν επιλεγεί, το πακέτο "κάλυψη μηδενικής απαλλαγής " παρέχεται κάλυψη μόνο εντός της χώρας όπου παραλαμβάνεται το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Η "Διασυνοριακή κάρτα" επεκτείνει το πακέτο "κάλυψη μηδενικής απαλλαγής" σε άλλες χώρες, αλλά πρέπει να παραγγελθεί μέσω Διαδικτύου.

Μεταφορά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου με πλοίο
Συνήθως επιτρέπεται ενδοχώρια, πρέπει να ζητηθεί στον προορισμό. Τυχόν επιπλέον κόστος θα καταβληθεί τοπικά. Πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ότι θα πάρετε το αυτοκίνητο με πλοίο.

Άδεια οδήγησης και όρια ηλικίας
Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται μία πλήρης έγκυρη άδεια οδήγησης σε όλους τους προορισμούς. Εάν διαθέτετε μία νέου τύπου βρετανική άδεια οδήγησης, θα πρέπει να παρασχεθούν και τα έντυπα μέρη. Σε ορισμένες χώρες, απαιτείται και διεθνής άδεια οδήγησης εκτός από την εθνική πρωτότυπη άδεια.
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις άδειας οδήγησης εμφανίζονται στη σελίδα "Όροι & Προυποθέσεις - TAC's" της επιλογής κατηγορίας αυτοκινήτου.

Χρεώσεις παράδοσης και παραλαβής
Τυχόν χρεώσεις «εκτός ωρών λειτουργίας», εάν υπάρχουν, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ πάντα στις τιμές μας.
Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τα επιβεβαιωμένα στοιχεία του παρόντος εγγράφου επιβεβαίωσης (voucher) κατά την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης, ενδέχεται να επιφέρει: επιπλέον χρεώσεις, μη παραλαβή του αυτοκινήτου λόγω κλειστού σταθμού ή και αντιμετώπιση της κράτησης ως "μη εμφάνιση πελάτη". Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι η κατηγορία αυτοκινήτου, η προσθήκη ή αφαίρεση οποιωνδήποτε πρόσθετων επιλογών στο γραφείο ενοικίασης και οι ώρες ή ημερομηνίες παραλαβής / παράδοσης. (Η χρέωση "εκτός ωρών λειτουργίας" περιλαμβάνεται, εάν υφίσταται, για τις ώρες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher)). Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε αυτήν την περίπτωση.

Παραδόσεις σε ξενοδοχεία 
Κανονικά μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχεία που βρίσκονται «εντός των ορίων της πόλης» - δηλαδή ξενοδοχεία που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.
Τα στοιχεία του ξενοδοχείου πρέπει να δοθούν κατά την διαδικασία κράτησης.
Όλες οι παραδόσεις σε ξενοδοχείο πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος και γίνονται δεκτές μόνο εάν ληφθεί επιβεβαίωση.
Σημείωση : Συνήθως δεν είναι δυνατή η παράδοση σε ιδιωτικές διευθύνσεις.

Άλλα είδη και υπηρεσίες
Όλοι οι φόροι, οι επιπλέον χρεώσεις αεροδρομίου και τα τέλη συμπεριλαμβάνονται στις τιμές μας.
Λεπτομέρειες σχετικά με τα συμπεριλαμβανόμενα στην τιμή Συμπεριλήψεις / Εξαιρέσεις ή τα Υποχρεωτικά πρόσθετα που σχετίζονται με την ενοικίασή σας εμφανίζονται στον ιστότοπό μας κατά τη διαδικασία κράτησης και στην ενότητα "Όροι & Προϋποθέσεις- TAC's" στη σελίδα επιλογής κατηγορίας αυτοκινήτου. Όλα εμφανίζονται και τίποτα δεν είναι κρυμμένο!
Απεριόριστα χιλιόμετρα και οδική βοήθεια / Βοήθεια βλάβης (περιλαμβάνεται στις περισσότερες τοποθεσίες) Ανατρέξτε στην ενότητα "Όροι και Προϋποθέσεις - TAC's" στη σελίδα επιλογής κατηγορίας αυτοκινήτου.

Πακέτα ασφάλισης που προσφέρονται:

Όλες οι κατηγορίες αυτοκινήτων μας έχουν ένα αντίστοιχο πακέτο κάλυψης όπως φαίνεται στη σελίδα επιλογής κατηγορίας αυτοκινήτου. Σημείωση: Μπορεί να δείτε την ίδια κατηγορία αυτοκινήτου να εμφανίζεται δύο φορές με διαφορετικό πακέτο στο πλάι. Ελέγξτε προσεκτικά το πακέτο και την τιμή για να επιλέξετε ένα κατάλληλο ασφαλιστικό πακέτο σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Διαβάστε εδώ για να δείτε τι περιλαμβάνεται στην τιμή και τι εξαιρείται απ' αυτήν, επιπλέον πληροφορίες μπορούν να βρεθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια στους «Όρους & Προϋποθέσεις- TAC» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης.

Πλήρης ασφάλιση χωρίς απαλλαγή / ευθύνη
Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει συνήθως:
* τιμές ενοικίασης
* απεριόριστη χιλιομετρική απόσταση (εκτός εάν αναφέρεται στις λεπτομέρειες "Όροι & τιμές - TAC's")
* Όλοι οι φόροι / τέλη και τα τέλη αεροδρομίου
* Ευθύνη προς τρίτους (Ασφάλιση ευθύνης για ζημιές ή τραυματισμούς σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός του οχήματος).
Λεπτομέρειες σχετικά με τα ποσά κάλυψης θα αναφέρονται ανά κάθε κατηγορία / χώρα αυτοκινήτου στη σελίδα επιλογής κατηγορίας αυτοκινήτου και στο έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher).
* Η FDW καλύπτει την ευθύνη για ζημιά στο όχημα ή στα ανταλλακτικά και αξεσουάρ του.
* Προστασία κλοπής (σας καλύπτει από την κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.)
Με αυτό το πακέτο καλύπτεστε ΠΛΗΡΩΣ και η ευθύνη σας σε περίπτωση ζημιάς ή κλοπής είναι ΜΗΔΕΝ ! (εκτός από τυπικές εξαιρέσεις) *

Πλήρης ασφάλιση Μηδενική απαλλαγή/ ευθύνη (επιστρεπτέα)
Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει συνήθως:
* τιμές ενοικίασης
* απεριόριστη χιλιομετρική απόσταση (εκτός εάν αναφέρεται στις λεπτομέρειες "Όροι & Προϋποθέσεις- TAC's")
* Όλοι οι φόροι / τέλη και τα τέλη αεροδρομίου
* Ευθύνη τρίτου μέρους (Ασφάλιση ευθύνης για ζημιές ή τραυματισμούς σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός του οχήματος).
Λεπτομέρειες σχετικά με τα ποσά κάλυψης αναφέρονται ανά κάθε κατηγορία / χώρα αυτοκινήτου στη σελίδα επιλογής αυτοκινήτου και στο έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher).
* Η CDW καλύπτει την ευθύνη για ζημιά στο όχημα ή στα ανταλλακτικά και αξεσουάρ του.
* Προστασία κλοπής (σας καλύπτει από την κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου).
Με αυτό το πακέτο προστατεύεστε ΠΛΗΡΩΣ και η ευθύνη σας σε περίπτωση ζημιάς ή κλοπής στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο προστατεύεται από την CarFlexi (εκτός από τυπικές εξαιρέσεις) *

Ας εξηγήσουμε περαιτέρω!

Σε περίπτωση κλοπής ολόκληρου του αυτοκινήτου ή ζημιάς στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ο τοπικός πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτου θα σας χρεώσει το πρώτο μέρος της αξίωσης, μέχρι το το ποσό της απαλλαγής(συνήθως 3% έως 8% της αξίας του αυτοκινήτου).
Τα μέγιστα ποσά απαλλαγής εμφανίζονται στην ενότητα «Όροι &Προυποθέσεις- TAC» στη σελίδα επιλογής αυτοκινήτου κατά τη διαδικασία κράτησης.
Η CarFlexi θα σας επιστρέψει αυτό το κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Theft & Damage Excess Refund και τις * τυπικές εξαιρέσεις στα ασφαλιστικά πακέτα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση : .../el/information/product/refund
Σε ορισμένους προορισμούς το προϊόν «Zero extra-relax» είναι διαθέσιμο για επιλογή.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους «Όρους& Προϋποθέσεις- TAC» στη σελίδα επιλογής κατηγορίας αυτοκινήτου και στη διεύθυνση : .../el/information/product/refund-wug

Πλήρης ασφάλιση με απαλλαγή
Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει συνήθως:
* τιμές ενοικίασης
* απεριόριστη χιλιομετρική απόσταση (εκτός εάν αναφέρεται στους "Όρους & Προϋποθέσεις- TAC's")
* Όλοι οι φόροι / τέλη και τα τέλη αεροδρομίου
* Ευθύνη προς τρίτους (Ασφάλιση ευθύνης για ζημιές ή τραυματισμούς σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός του οχήματος.)
Λεπτομέρειες σχετικά με τα ποσά κάλυψης αναφέρονται ανά κάθε κατηγορία / χώρα αυτοκινήτου στη σελίδα επιλογής κατηγορίας αυτοκινήτου και στο έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher).
* H CDW καλύπτει την ευθύνη για ζημιά στο όχημα ή στα ανταλλακτικά και αξεσουάρ του.
* Προστασία κλοπής (σας καλύπτει από την κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου).
Με αυτό το πακέτο προστατεύεστε ΠΛΗΡΩΣ , εκτός από το πρώτο μέρος της αξίωσης (απαλλαγή) σε περίπτωση ζημιάς ή κλοπής του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.

Βασικός
Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει συνήθως:
* τιμές ενοικίασης
* απεριόριστη χιλιομετρική απόσταση (εκτός εάν αναφέρεται στους "Όρους & Προϋποθέσεις- TAC's")
* Όλοι οι φόροι / τέλη και τα τέλη αεροδρομίου
Τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις ή ζημιές σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένου του ενοικιαζόμενου οχήματος) είναι αποκλειστική ευθύνη του ενοικιαστή.
Σημαντική σημείωση : Κατά την επιλογή αυτού του πακέτου, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε με την εταιρεία πιστωτικών καρτών / τον ασφαλιστικό πράκτορά σας για να εξακριβώσετε εάν σε περίπτωση ζημιάς ή τραυματισμού τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένου ενοικιαζόμενου οχήματος, ζημιάς και κλοπής), εσείς ως ενοικιαστής καλύπτεστε / προστατεύεστε για οποιεσδήποτε σχετικές αξιώσεις και έξοδα τυχόν δαπάνης που προκύπτει.
Σε ορισμένες τοποθεσίες, αυτό το πακέτο περιλαμβάνει επίσης ασφάλιση τρίτων.
Λεπτομερείς πληροφορίες βρίσκονται στους «Όρους & Προϋποθέσεις -TAC's» στη σελίδα επιλογής κατηγορίας αυτοκινήτου.

* Τυπικές εξαιρέσεις για CDW (Collision Damage Waiver)
Ακόμα και όταν έχει επιλεγεί το πακέτο κάλυψης «μηδενική απαλλαγή», υπάρχουν μερικές τυπικές εξαιρέσεις, όπως παρμπρίζ, ελαστικά, σύστημα σκελετού, κλειδαριές αντικατάστασης, κλειδιά αντικατάστασης και χρεώσεις ρυμούλκησης. (Η λίστα δεν είναι ολοκληρωμένη.)
Σε ορισμένους προορισμούς μπορείτε να αγοράσετε τοπικά μια επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη για αυτές τις εξαιρέσεις.
Σε τέτοιες περιπτώσεις εσείς, ως ενοικιαστής θα αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν ζημιές και κατα συνέπεια τυχόν έξοδα που προκύπτουν.
Σε περίπτωση βλάβης ως αποτέλεσμα ατυχήματος που προκλήθηκε από παραβίαση του νόμου περί κυκλοφορίας ή αμέλεια, ο τοπικός μας συνεργάτης μπορεί να σας χρεώσει όχι μόνο το ποσό της απαλλαγής αλλά και το πλήρες ποσό της ζημιάς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Εάν, σύμφωνα με την κρίση της τοπικής εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, ο πελάτης πρέπει να χρεωθεί ολόκληρο το ποσό της ζημίας, η CarFlexi θα αποζημιώσει τον πελάτη μόνο μέχρι το ποσό της απαλλαγής. Σε περίπτωση που ένας πελάτης έχει πολλαπλά (δύο ή περισσότερα) συμβάντα ζημιάς κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, μόνο μία επιπλέον κάλυψη / αποζημίωση θα παρέχεται από την CarFlexi (έως το μέγιστο ποσό απαλλαγής). Εάν ο πελάτης εμπλακεί σε ατύχημα, όπου ο πελάτης δεν έχει υπαιτιότητα, ο πελάτης εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την απαλλαγή έως ότου καταβληθεί από το τρίτο μέρος στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και επιστραφούν τα χρήματα στον πελάτη. Τυχόν χρεώσεις διαχείρισης ή ακόμα και χρεώσεις από την τοποθεσία (αεροδρόμιο, σιδηροδρομικές γραμμές κ.λπ.) που ενδέχεται να χρεωθούν για την απαλλαγή ζημιάς δεν επιστρέφονται.

* Σημαντικό : Όλη η ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται άκυρη όταν διαπιστωθεί ότι κάποιος οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ / ναρκωτικών, προκαλώντας σκόπιμα ζημιά, οδήγηση εκτός δρόμου και οδήγηση με τρόπο απρόσεκτο και αμελή.

Παροχή αυτοκινήτου
Οι κρατήσεις επιβεβαιώνονται σύμφωνα με τις κατηγορίες οχημάτων και όχι σύμφωνα με μεμονωμένα μοντέλα. Τα ονόματα αυτοκινήτων στον ιστότοπο χρησιμεύουν ΜΟΝΟ ως τυπικά παραδείγματα για το μέγεθος, τις προδιαγραφές και την απόδοση μιας κατηγορίας οχήματος.
Ο πάροχος ενοικίασης θα προμηθεύσει ένα όχημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατηγορίας αυτοκινήτου που έχει κρατηθεί.
Η τοπική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων/ τοπικός συνεργάτης διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει την επιλεγμένη κατηγορία οχημάτων σε υψηλότερη, εάν η κατηγορία δεν είναι διαθέσιμη.
Η CarFlexi Excess Cover Service θα καλύψει μόνο το επιπλέον ποσό της κατηγορίας αυτοκινήτου που επιβεβαιώνεται στο έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher) ενοικίασης αυτοκινήτου.
Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η κατηγορία που έχει γίνει κράτηση είναι κατάλληλη για τις ανάγκες σας, καθώς δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για λανθασμένη επιλογή με αποτέλεσμα την απόρριψη ενοικιάσεων σε τοπικό επίπεδο λόγω πάρα πολλών ατόμων.

Βλάβη / ατύχημα
Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος κ.λπ. πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό πάροχο
αμέσως για οδηγίες και βοήθεια. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να καλέσετε την αστυνομία ακόμη και για τις μικρότερες ζημιές. Όλα τα σχετικά έγγραφα πρέπει να φυλάσσονται εάν έχει υποβληθεί ασφαλιστική απαίτηση.

Μαύρη Λίστα
Η CarFlexi έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε καταχώρηση σε μαύρη λίστα οποιουδήποτε ατόμου από τον ιστότοπό του όταν διαπιστώνεται ότι διαπράττει δόλιες συναλλαγές ή ενεργεί με ανέντιμο τρόπο.
Η CarFlexi δεν θα παραλείψει να αναλάβει νομική δράση σε περιπτώσεις απάτης σε θέματα ασφάλισης ή οποιασδήποτε μορφής απόπειρας εξαπάτησης προκειμένου κάποιος να αποκτήσει παράνομα κεφάλαια.

Ασφάλεια συναλλαγών
Η CarFlexi δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την κράτηση είναι ασφαλείς. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, χρησιμοποιούμε τα πιο πρόσφατα εργαλεία και εξοπλισμό ασφαλείας στο Διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε έναν ασφαλή υπολογιστή με περιορισμένη φυσική πρόσβαση, χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όχι σε διακομιστή ιστού με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Ελέγξτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας εμφανίζει το ασφαλές λουκέτο.

Πληροφορίες κράτησης
Όταν πραγματοποιείτε κράτηση με την CarFlexi, απαιτούνται τα προσωπικά σας στοιχεία για την επεξεργασία της κράτησης (το όνομά σας, το επώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, τη διεύθυνση e-mail, την ηλικία του οδηγού και τα στοιχεία της πτήσης). Καθώς η CarFlexi ενεργεί ως πράκτορας κράτησης, είναι απαραίτητο να διαβιβάζετε βασικές πληροφορίες κράτησης στους παρόχους ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτές οι πληροφορίες θα μεταφερθούν στη χώρα όπου θα πραγματοποιηθεί η κράτησή σας. Υποβάλλοντας την κράτησή σας, συναινείτε σε αυτήν τη μεταφορά πληροφοριών για τον σκοπό που περιγράφεται παραπάνω. Στην Πολιτική απορρήτου μας μπορείτε να μάθετε πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τηλεφωνικές κλήσεις
Η CarFlexi μπορεί περιστασιακά να καταγράφει τηλεφωνικές συνομιλίες για εκπαιδευτικούς και ποιοτικούς σκοπούς του προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να σας ενημερώνουν πριν λάβετε ένα cookie. Η CarFlexi χρησιμοποιεί cookies για την αξιολόγηση της εξυπηρέτησης πελατών. Η CarFlexi δεν χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών ή στοιχείων πιστωτικής κάρτας. Τα Cookies περιέχουν έναν αριθμό αναγνωριστικού περιόδου σύνδεσης και βασικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της επίσκεψης και άλλες μη ιδιωτικές λεπτομέρειες επισκεπτών. (Παράδειγμα: Το cookie θα περιέχει τις πληροφορίες για τη χώρα που επιλέξατε όταν επισκεφθήκατε τον ιστότοπο CarFlexi.) Η CarFlexi αξιολογεί τις πληροφορίες cookie προκειμένου να παρακολουθεί τους επισκέπτες του ιστότοπου και μας βοηθά να βελτιώσουμε το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και την υπηρεσία του ιστότοπου.

Ενημερωτικά δελτία
Η CarFlexi χρησιμοποιεί περιστασιακά υπηρεσίες e-mail για να στέλνει νέες προσφορές, εποχιακές ειδικές προσφορές και άλλες ενημερώσεις ειδήσεων. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από αυτήν την υπηρεσία κάνοντας κλικ εδώ ή στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο email. Η CarFlexi μπορεί να κάνει χρήση των μη ιδιωτικών πληροφοριών (για παράδειγμα: τοποθεσία επίσκεψης, ηλικία κ.λπ.) αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, προκειμένου να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε την εξυπηρέτηση πελατών, την ανάλυση μάρκετινγκ και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον ιστότοπο. Η CarFlexi ακολουθεί όλες τις διαθέσιμες προφυλάξεις ασφαλείας για την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας στοιχείων.

Γνωστοποίηση προς τρίτους
Η CarFlexi δεν αποκαλύπτει ποτέ προσωπικά στοιχεία σχετικά με τους πελάτες του σε τρίτα μέρη χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση, εκτός εάν είναι νομικά υποχρεωμένη ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η CarFlexi δεν θα πουλήσει ούτε θα νοικιάσει προσωπικά στοιχεία. Ενδέχεται να παρέχουμε στατιστικά στοιχεία για τους πελάτες μας, τις πωλήσεις και τα μοτίβα κρατήσεων και σχετικές πληροφορίες σε τρίτους, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις αυτές οι πληροφορίες δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης.

Αξιολογήσεις
Για να εξυπηρετήσουμε και να αναπτύξουμε καλύτερα τις υπηρεσίες μας, στέλνουμε έντυπα αξιολόγησης στους πελάτες μας μετά την ολοκλήρωση της ενοικίασης.
Η φόρμα αξιολόγησης αποτελείται από 9 ερωτήσεις που ζητούν από τους πελάτες να εκτιμήσουν και να βαθμολογήσουν τον τοπικό πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτό μας δίνει μια είκονα για την απόδοση κάθε σταθμού μας/ τοπικού συνεργάτη ανά πάσα στιγμή.
Η αξιολόγηση των τοποθεσιών μας σημαίνει επίσης ότι την CarFlexi και οι σταθμοί μας/ τοπικοί συνεργάτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εμπειρίες για να αναπτύξουν τις υπηρεσίες μας στο υψηλότερο αναμενόμενο επίπεδο.
Τυχόν σχόλια και εμπειρίες πελατών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας βοηθούν άλλους χρήστες να κάνουν κατάλληλες επιλογές.

Έλεγχος προσωπικών δεδομένων
Χρησιμοποιούμε την πιο πρόσφατη διαδικτυακή ασφαλή τεχνολογία για την προστασία της μεταφοράς και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων.
Διατηρείτε το δικαίωμα να ελέγξετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει μαζί μας, συνδεόμενοι στην εφαρμογή «Η κράτησή μου» στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email και τον κωδικό που αναγράφετε στο έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher) κράτησης.
Για λόγους ασφαλείας που αναφέρονται παραπάνω, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ασφαλούς τραπεζικής συναλλαγής, αλλά σε περίπτωση προβλήματος με την πιστωτική σας κάρτα που σχετίζεται με την υποβολή των στοιχείων της κάρτας σας στο διαδίκτυο, η CarFlexi και τα συνδεδεμένα μέρη της (ιδιοκτήτες, διευθυντές, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι κ.λπ. δεν ευθύνονται για τυχόν προβλήματα, ζημιές ή απώλειες κ.λπ. που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας, της μηχανής κρατήσεων ή οποιουδήποτε από τα περιεχόμενά της.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της CarFlexi, αποδέχεστε τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που αλλάξουμε την Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τυχόν αλλαγές στον ιστότοπό μας, ώστε να γνωρίζετε πάντα τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε και υπό ποιες προϋποθέσεις ενδέχεται να τις αποκαλύψουμε.
Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει επιπλέον των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.
Τυχόν ερωτήματα σχετικά με την Πολιτική απορρήτου μπορούν να προωθηθούν στη διεύθυνση: dpo@CarFlexi.com

Αποποίηση ευθυνών
Εσείς, ως χρήστης, αποδέχεστε τον ιστότοπο, τη μηχανή κράτησής του και οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν που σχετίζεται, έχετε πρόσβαση ή αποκτήσει μέσω / από την CarFlexi «ως έχει».
Η CarFlexi δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν προβλήματα, ζημιές ή απώλειες κ.λπ. που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας, της μηχανής κράτησης ή οποιουδήποτε από τα περιεχόμενά της.
Δεν παρέχονται εγγυήσεις ή δηλώσεις από την CarFlexi ότι (α) ο ιστότοπός του ή οποιοδήποτε από τα συνδεδεμένα στοιχεία του δεν περιέχει σφάλματα ή παραλείψεις και (β) ο ιστότοπος / ο διακομιστής είναι απαλλαγμένος από οποιονδήποτε τύπο ιών ή επιβλαβών στοιχείων.

Διαδικασία παραπόνων
Ο ιστότοπός μας έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει προβλήματα, αλλά κατανοούμε ότι δυσκολίες προκύπτουν κατά καιρούς.
Για οποιεσδήποτε ανησυχίες κατά την διάρκεια της ενοικίασης επικοινωνήστε απευθείας με τον τοπικό πάροχο/ συνεργάτη. (Ο αριθμός τηλεφώνου τους θα εμφανίζεται στο έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher) σας).
Για ολοκληρωμένες ενοικιάσεις, τα παράπονα αντιμετωπίζονται μόνο μέσω email. Όλα τα σχετικά έγγραφα πρέπει να διαβιβαστούν στη διεύθυνση: customerservice@CarFlexi.com .
Στοχεύουμε στην επίλυση καταγγελιών εντός 40 ημερών, αλλά ανάλογα με τη φύση μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο.
Η CarFlexi μπορεί να εξετάσει μόνο παράπονα που φτάνουν εντός 40 ημερών από την τελευταία ημέρα της ενοικίασης στην οποία αναφέρεται το έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher) ενοικίασης.
Οι ενέργειες κατά της CarFlexi περιορίζονται στους νόμους που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των τοπικών δικαστηρίων της Ελλάδας.
Η CarFlexi θα συμμορφωθεί με όλους τους κανονισμούς που ισχύουν από τις νομικές αρχές.
Οι ενέργειες εναντίον των παρόχων ενοικίασης αυτοκινήτων/ τοπικών συνεργατών περιορίζονται στους ισχύοντες νόμους εντός της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της χώρας ενοικίασης αυτοκινήτων.

Πνευματική ιδιοκτησία
Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας της CarFlexi για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προσωπική χρήση της κράτησης ενοικίασης αυτοκινήτου.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή τη μηχανή αναζήτησης για παράνομες ενέργειες ή συναλλαγές. Απαγορεύεται η ανάκτηση ή η προσπάθεια ανάκτησης οποιουδήποτε είδους πληροφοριών από τον ιστότοπό μας, η ζημιά ή η παρεμβολή στην κανονική λειτουργία.
Ελέγχουμε συνεχώς τη δραστηριότητα και τη χρήση του ιστότοπού μας και οποιαδήποτε μη φυσιολογική δραστηριότητα στον ιστότοπό μας που θεωρείται ύποπτη θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό πρόσβασης.
Η χρήση του ιστότοπού μας από εσάς σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης.